1. 5E modelinde öğrencinin gözlem yaptığı, denenceler oluşturduğu, planlama yaparak uygulamaya gittiği ve elde edilen verilerin toplanıp kaydedildiği süreçtir (Senemoğlu,2009).