1. Karşılaştırma yapılan düşünce ve nesnelerle ilişki kurularak problemin parçası olduklarını hissetmelerine yönelik olarak kurmayı gerektiren analoji şeklidir (Açıkgöz,2009).