1. Beyindeki tüm sinirsel ağların kullanılarak anlamlı bilgi oluşturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmedir (De Porter 1992)^
Reklamlar