1. Bir sınıftaki öğrencilerin bir amacı gerçekleştirmek üzere iki ve altı kişilik gruplar oluşturarak, yardımlaşarak çalışmalarıdır (Edelvi, 2008).