1. Önce kuralı veya tanımı anlatmayı ardından örnek vermeyi, son olarak da örneklerin kuralı nasıl açıkladığını göstermeyi içeren kavram öğretme modelidir (Slavin,2013)