1. En az kavrama düzeyinde kazanımın hedeflendiği,sayının 12 kişiden fazla olmadığı ve belli bir sorunun ele alınarak irdelendiği öğretim sürecidir (Sönmez, 2008). ‘Küçük grup tartışmasına vızıltı, fısıltı ya da buz grupları da denir.’ (Sönmez,2007, s. 226) İlk rakam öğrenci sayısını, ikinci rakam dakika olarak süreyi gösterir. Örneğin grup 44 fısıltı grubu, dörder kişilik grup üyelerinin her birinin 4 dakika konuşmasını içerir (Sönmez, 2008).
Reklamlar