1. Öğrenme stillerini, imgesel öğrenenler, analitik öğrenenler, sağ duyulu öğrenenler, dinamik öğrenenler şeklinde gruplandıran öğrenme stilidir (An ve Deniz. 2006).