1. Bireyin kendi kendine öğrenme yeterliliğini ortaya koyabilmesi, öğrenmeyi öğrenmesidir (KPSS, 2009). Bireyin öğrenme hedeflerini kendisinin belirlemesi, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alması, bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisinin gözlemlemesi yeterliliğidir (KPSS, 2009).