1. Sistemli olarak ilk defa tarafından ortaya konmuştur. Ausubel, öğrenmenin kalıcı ve
  anlamlı olabilmesi için öğrencinin halihazırda bildikleriyle öğretime başlanmasının gerekliliğini savunmuştur.
  Yeni öğrenilecek bilgi ile öğrencinin kendi bildikleri arasında köprü kurulmasının ön örgütleyiciler
  aracılığıyla sağlanabileceğini vurgulamıştır (Ausubel, 1963).
 2. Öğrenenlerin öğrenme malzemesi ile varolan bilişsel yapıları arasında köprü görecek yeni bir
  bilişsel yapı oluşturarak öğrenenin genel bilişsel yapısının yeniden düzenlenmesine hizmet eden içerikten
  daha üst düzeyde soyut, genel ve kapsamlı ancak basit görüşlerdir (Demirel, 2001: 96).
Reklamlar
Etiketler: