1. Alternatif olarak ta ifade edilen, öğ­rencinin öğrenme süreci ve gelişiminin değerlendirilmesini önemli görerek geleneksel değerlen­dirmelerin dışında alternatif yeni değerlendirmelerin uygulanmasını içeren değerlendirmelerdir (Horzum, Bektaş, 2012).
Reklamlar
Etiketler: