Sinektik tekniği nedir?

Reklamlar

  1. Temeli analojiye dayanmaktadır. Sinektik, ilk kez Gordon ve mes­lektaşlar tarafından endüstri örgütlerindeki problemlere yaratıcı çözümler bulmak için geliştirilmiş bir tekniktir. Joyce – Weil – Showers, (1992) Çalışmalarında sinektik tekniği uygulamaları için üç farklı ana­loji belirlemektedir, doğrudan analoji, kişisel analoji ve (Erginer, 2008).
  2. Sinektik; farklı olan, birbiriyle ilgisiz görülen parçalar arasında bağlantı kurmak ola­rak tanımlanmaktadır (Erginer, 2008).
Reklamlar
Share

Bir cevap yazın