1. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimlerine imkan verebilmeyi, süreçte liderlik, , uzlaşma, dayanışma, yardımlaşma becerilerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulun­mayı önemli gören iş birlikli öğretim ilkesidir (Açıkgöz, 2009).
Reklamlar
Etiketler: