Sosyal beceriler nedir?

Reklamlar

  1. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimlerine imkan verebilmeyi, süreçte liderlik, , uzlaşma, dayanışma, yardımlaşma becerilerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulun­mayı önemli gören iş birlikli öğretim ilkesidir (Açıkgöz, 2009).
Reklamlar
Share

Bir cevap yazın