1. Bilgilerin keşfedilmesinden çok hazır alınması, işin uzmanı olan kişi tara­fından aktarılması, konunun genel çerçevesi belirlendikten sonra genelden özele doğru bilginin aktarıldığı süreçtir (Arslan,2007).
 2. tarafından bilişsel kuram temel alınarak geliştirilmiştir.
 3. Öğretmen merkezli bir öğrenme metodudur.
 4. Kalabalık sınıflarda ve sosyal, sözel konularda ağırlıklı kullanılır.
 5. Az zamanda çok şey anlatıldığı için ekonomiktir.
 6. Genelden özele doğru aktarım yapılır.
 7. Anlamlı öğrenme sağlanır.
 8. Sunuş yoluyla ders nasıl işlenir?
  • Öğretmen ilke(kural)  ve genellemelerini açıklar.(Temel kavramlar burada açıklanır.)
  • Öğretmen kavramları tanımlar. (Alt kavramları açıklanır.)
  • Öğretmen konuyla ilgili örnek verir.
  • Öğretmen konuyla ilgili olmayan zıt örnek verir.
  • Öğrenciler kendi örneklerini verir.
  • Öğretmen konuyu özetler.
  • Öğretmen dersi değerlendirir.Nesnel ve sonuca yönelik değerlendirme yapılır.
Reklamlar
Etiketler: