1. İki ya da daha fazla kişinin bir konuyu açıklığa kavuşturmak, için karşılıklı görüş alışveri­şinde bulunmasıdır (Tan, 2009).
 2. Öğrenci merkezli bir uygulamadır.
 3. Öğrencide bilişsel ve duyuşsal kazanımların elde edilmesi sağlanır.
 4. Demokratik bilincin gelişmesi önemlidir.
 5. Analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazandırılır.
 6. Tartışma teknikleri:
  • Büyük Grup Tartışması
  • Küçük Grup Tartışması
  • Münazara
  • Sempozyum
  • Forum
  • Açık Oturum
  • Seminer
  • Kollegyum
  • Zıt Panel
  • Buzz Grup
  • Vızıltı Grupları
  • Philips 66
  • Fikir Taraması
  • Çember
  • Workshop (Çalıştay)
  • Çalışma Grubu
 7. Tartışma tekniklerinin sınırlılıkları
  -Kapsamı iyi belirlenmezse tartışma konu dışına çıkar.
  -Ön koşul öğrenmelerin fazla olmasını gerektirir.
  -Zaman alıcıdır.
  -Bireysel farklılıklar ön plana çıkar ve öğrenciler tartışmaya aynı oranda katılmayabilir.
  -Hazırlık yapılmasını gerektirir.
  -Kalabalık gruplarda kullanımı sınıf kontrolünü zorlaştırabilir.
Reklamlar
Etiketler: