1. Bir kavram ya da ifadenin zıt, karşıt anlamlarından yararlanması istene­rek anlamı güçlendirme düşüncesiyle gerçekleşen analoji çeşididir (Açıkgöz, 2009).