1. “Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır” (Sönmez, 2008).
  2. “Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, yapabilme noktalarında bireyin gelişimine verilmektedir” (Sönmez, 2008).