1. Ön bilgiler ile yeni bilgilerin bir araya gelerek yeni zihin şemalarının kurulması,deneyimlere dayalı olarak öğrenmenin geçekleşmesi, öznel kazanımların elde edilmesi sürecidir (Sönmez, 2008). ‘Bilgi özneldir, mutlak değişmez bir doğru olamaz. Birey her seferinde elde ettiği yeni bil­giyi yeniden yapılandırır.’ (Sönmez, 2008).

 

 

Reklamlar
Etiketler: