1. Gordon ve meslektaşları tarafından geliştirilen, problemlere yaratıcı çözümlerin üretilmesinin amaçlandığı uygulama biçimidir (Açıkgöz, 2009).
  2. Yaratıcılığın temel öğesi analojilerdir. Benzetmeler yoluyla nesne ve düşünceler birbiriyle karşılaştırılarak benzerlik ilişkisi kurulmaya çalışı­lır. Bireylerin günlük etkinliklerle ilgili hayal gücü ve iç görü gelişimlerini sağlayacak biçimde yapılandırılmaya gidilir. gruplarında; kişisel analoji, dolaysız analoji ve bastırılmış çatışma olmak üzere üç tür analoji uygulamasına gidilir (Açıkgöz, 2009).