Kolb’ün öğrenme stilleri nelerdir?

Reklamlar

 • Somut yaşantılar ya da soyut kavramsallaştırma ile bilgi alınır.
 • Aktif yaşantılar ya da yansıtıcı gözlemle ile bilgi işlenir.
Somut Yaşantı
 • Materyal destekli olarak öğrenirler.
 • Duyu organları odaklı öğrenirler. (Hissetmek gibi)
 • Grup çalışmasına yatkın ve sezgileri güçlü kişilerdir..
Soyut Kavramsallaştırma
 • Düşünüp çıkarımda bulunan (mantık odaklı) kişiliklerdir.
 • Okuma ve dinlemeyi severler.
 • Bireysel olarak çalışırlar.
 • Öğrenirken kendilerine Neden? ve Nasıl? sorularını sorar.
Aktif Yaşantı
 • Yaparak – Yaşayarak öğrenmeye yatkındırlar.
 • Tez canlı ve girişken bireylerdir.
 • Heyecanlıdırlar.
 • Grup çalışmasına yatkın kişilerdir.
Yansıtıcı Gözlem
 • İzleyerek öğrenen kişilerdir.
 • Sakin ve sabırlı yapıları vardır.
 • Soğuk kanlı, detaylara takılan objektif kişilerdir.
 • Bireysel olarak çalışmayı severler.
 • Öğrenirken kendilerine Neden? ve Nasıl? sorularını sorar.
Değiştiren Öğrenme         Somut yaşantıyla yansıtıcı gözlemin bileşkesidir.

 • Sezgileri kuvvetli kişilerdir.
 • Öğrenirken duyu organlarına ihtiyaç duyarlar.
 • En çok görme duyusu kullanırlar.
 • Detaylı ve sakince düşünürler.
Özümseyen ÖğrenmeYansıtıcı gözlemle, soyut kavramsallaştırmanın bileşkesidir.

 • Okurken ve dinlerken ince detayları gözden kaçırmazlar.
Ayrıştıran ÖğrenmeSoyut kavramsallaştırmayla, aktif yaşantının bileşkesidir.

 • Önce düşünür, sonra harekete geçerler.
 • Temkinli kişiliklerdir.
Yerleştiren ÖğrenmeAktif yaşantıyla, somut yaşantının bileşkesidir.

 • Tez canlı yapılarından dolayı hemen harekete geçerler.
 • Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışırlar.
 • Yeni şeyler üretme kapasiteleri vardır.

Reklamlar
Share

Bir cevap yazın