Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilir.

  • Somut yaşantılar ya da soyut kavramsallaştırma ile bilgi alınır.
  • Aktif yaşantılar ya da yansıtıcı gözlemle ile bilgi işlenir.
Somut Yaşantı– Materyal destekli olarak öğrenirler.
– Duyu organları odaklı öğrenirler. (Hissetmek gibi)
– Grup çalışmasına yatkın ve sezgileri güçlü kişilerdir.
Soyut Kavramsallaştırma– Düşünüp çıkarımda bulunan (mantık odaklı) kişiliklerdir.
– Okuma ve dinlemeyi severler.
– Bireysel olarak çalışırlar.
– Öğrenirken kendilerine Neden? ve Nasıl? sorularını sorar.
Aktif YaşantıYaparak – yaşayarak öğrenmeye yatkındırlar.
Tez canlı ve girişken bireylerdir.
Heyecanlıdırlar.
– Grup çalışmasına yatkın kişilerdir.
Yansıtıcı Gözlem– İzleyerek öğrenen kişilerdir.
Sakin ve sabırlı yapıları vardır.
Soğuk kanlı, detaylara takılan objektif kişilerdir.
– Bireysel olarak çalışmayı severler.
– Öğrenirken kendilerine Neden? ve Nasıl? sorularını sorar.
Kolb’ün ana öğrenme stilleri
Değiştiren Öğrenme– Somut yaşantıyla yansıtıcı gözlemin bileşkesidir.
– Sezgileri kuvvetli kişilerdir.
– Öğrenirken duyu organlarına ihtiyaç duyarlar.
– En çok görme duyusu kullanırlar.
– Detaylı ve sakince düşünürler.
Özümseyen Öğrenme– Yansıtıcı gözlemle, soyut kavramsallaştırmanın bileşkesidir.
– Okurken ve dinlerken ince detayları gözden kaçırmazlar.
Ayrıştıran Öğrenme– Soyut kavramsallaştırmayla, aktif yaşantının bileşkesidir.
– Önce düşünür, sonra harekete geçerler.
Temkinli kişiliklerdir.
Yerleştiren Öğrenme– Aktif yaşantıyla, somut yaşantının bileşkesidir.
– Tez canlı yapılarından dolayı hemen harekete geçerler.
– Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışırlar.
– Yeni şeyler üretme kapasiteleri vardır.
Kolb’ün ara öğrenme stilleri
Kolb’ün öğrenme stilleri