Panel nedir?

Panel, bir başkanla küçük bir uzman grubunun bir masa etrafında oturup öğretici ya da dinleyici kar­şısında belli bir konu üzerinde, değişik açılardan duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla yaptık­ları bir konuşma türüdür (Ocak, 2008).

Olaylara farklı bakış açısı getirmek amacıyla geliştirilmiş tekniktir. Ortalama 3-5 kişilik küçük bir grubun katılımıyla oluşturulur. Katılımcılar panele hazırlanarak gelirler. Ele alınan konu derinlemesine tartışılır. Bu teknikte samimi bir hava vardır ve bireylerin bir sonuca ulaşması beklenmez. Panelin sonunda dinleyici grubun soru sorması için forum tekniği yapılabilir.

Europe Building Resilient Institutions Panel World Economic Forum 2013
Panel nedir?

Kaynaklar

  • Ocak, G. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem
Bir cevap yazın 0