1.  Korumacı, başkalarına karşı hassas, duyarlı, sıcak ve yumuşak davranma şeklin­de gerçekleşen altı ayakkabılı uygulama tekniğinin uygulama alanlarından birisidir (De Bono, 1998).
Benzer bir yazımız:  Kart gösterme nedir?