Phillips 66 tekniği nedir?

 J. Donalt tarafından geliştirilen, lider ve sekreter seçildikten sonra gruptaki öğren­cilerin altışar dakikalık sürelerle tartışmaya aktif katıldıkları öğretim sürecidir. (Açıkgöz 2009).

Verilen bir sorunu altışar dakikalık sürelerde altı kişinin ele alıp tartıştıkları bir süreçtir. Sekreter seçimi ve lide­rin belirlenmesine gidilir. Grup üyeleri görüşlerini hızlı bir şekilde aktarma yoluna giderler (Ocak, 2008).

Tartışma grupları
Phillips 66 tekniğinin uygulanışı

Benzer bir yazımız:  Çalışma yaprakları nedir?
Bir cevap yazın 0