Problem çözme yöntemi nedir?

  1. Öğrencilerin karşılarına çıkan problemleri doğru bir şekilde, sistemli ola­rak, kısa bir süre içinde çözmelerini sağlamak için uygulanan bir yöntemdir (Aytekin, 2003).
  2. Bilimsel yöntemin çözüm aşamalarına göre problemler çözülür.
  3. Bu yöntemde öğrenciler bilimsel yöntemi kullanır ve bilimsel tutum kazanırlar.
  4. Bloom taksonomisinde üst düzey becerileri kazanmaları hedeflenir.
  5. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrenirler.
  6. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik olarak kullanılabilir.
  7. Birey süreçte deneme yanılmaneden sonuç ilişkisi kurma içgörü kazanma gibi etkinlikleri kullanır.
  8. Bilişsel ve duyuşsal kazanımlar ağırlıklıdır.
  9. Bilimsel problem çözme aşamaları

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0