Probleme dayalı öğrenme nedir?

 • “Yeni bilgiyi elde etmek için problem çözme ilkelerine dayalı olarak sür­dürülen bir modeldir” (Aktaran, Doğanay, 2008, s.229). Bu süreçte öğrenciler problem çözme adımlarını iz­leyerek, öğretim materyalleri ve öğretmen desteği alarak bilgi ve beceri elde etmeye yönelirler (Aktaran, Doğanay, 2008, s.229).
 • Öğrencinin üst düzey becerilerini geliştirir. Grup halinde çalışırlar.Öğretmen rehber konumundadır.
 • Gerçek hayattan merak uyandırılan bir problemin çözülmesi sağlanmalıdır.
 • Gerçek hayattaki problemlerle önceden yüz yüze gelme ve tecrübe etme imkanı sağlar.
 • Önceki öğrenmelerle beraber yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasına olanak sağlar.
 • Probleme dayalı öğrenme kuramında öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler.
 • Bilgi derinlemesine çalışılır ve anlamlandırılır.
 • Hem öğrenme ürünü hem de çözüm süreci önemlidir.
 • Tümevarım ve tümdengelim tekniklerinin bir arada kullanılmasını sağlar.
 • Eğitim programı esnek bir şekilde hazırlanır.
 • Probleme dayalı öğrenme uygulama aşamaları;
  1. Problemin belirlenmesi.
  2. Problemin anlaşılması.
  3. Problem için hipotezlerin oluşturulması.
  4. Problemle ilgili bilgi toplanması.
  5. Hipotezlerin test edilmesi.
  6. Hipotezler arasından deney ve karşılaştırmalar yoluyla probleme en uygun olanın seçilmesi ve uygulanması.
  7. Hipotezlerin test edilmesinden sonuçlar çıkararak genel bir sonuca varılması.
Benzer bir yazımız:  Sosyal beceriler nedir?
Bir cevap yazın 0