Programlı öğretim modeli, Skinner tarafından ortaya atılmış davranışçı yaklaşımı temele alan öğrenme modelidir.

Programlı öğretim modelinin genel özellikleri

 • Bireysel farklılıklara duyarı bir modeldir.
 • Bireysel öğrenme tekniğidir.
 • Bu modelde her öğrenci kendi hızına göre ilerler.
 • Öğrenciler öğrenmeleri adım adım gerçekleştirir.
 • Öğrenme adımları somuttan soyuta, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru düzenlenir. ( Doğrusal içerik yaklaşımı)
 • Öğrencinin çalışması için önceden hazırlanmış bir araca ihtiyacı vardır.
 • Model içerisindeki etkinlikleri öğrenciler ya özel olarak hazırlanmış ders kitapları ya da öğretim makineleri (bilgisayar) ile yapmalıdır.
 • Mutlak başarı anlayışına sahip öğretim modellerindendir. Öğrencinin sunulan etkinliklerden en az %95’ini başarıyla gerçekleştirmesi beklenir.
 • Anında dönüt düzelme sağlar.
 • Zaman bakımından ekonomik bir modeldir.

Not: Bu modelde Bloom’un bilişsel alan basamaklarından sadece bilgi ve kavrama düzeyindeki kazanımlar kazandırılabilir.

Programlı öğretimin temel ilkeleri nelerdir?

Küçük adımlar ilkesi

Bilgi kolayca kavranabilsin diye küçük parçalara ayrılmıştır. Ayrıca bu ilke çerçevesinde bilgiler basitten karmaşığa doğru işlenir.

Etkin katılım ilkesi

Öğrenciler bu ilkeye göre sürece yaparak yaşayarak katılırlar. Öğrenme makinesi her öğrenmenin ardından öğrendiği davranışı göstermesini talep eder.

Başarı ilkesi

Programlı öğretim mutlak başarı esasına dayanır. Öğrenci başarı duygusunu tattıkça kendini motive eder.

Anında dönüt düzeltme ilkesi

Birey öğrenme makinesi üstünde yaptığı davranışların bir karşılığını almalıdır. Makinanın doğru demesi bir dönüttür ve aynı zamanda pekiştireç görevi de üstlenir.

Bireysel hız ilkesi

Programlı öğretim modelinde her öğrenci kendi hızına göre ilerler. Öğrencinin %95’lik mutlak başarıyı sağlaması esastır.

Programlı öğretim modelinin temel ilkelerini KEBAB kodlamasıyla aklınızda tutabilirsiniz.

Not: Programlı öğretim tek davranışçı öğrenme kuramıdır.

Programlı öğretim modelinin sınırlılıkları nelerdir?

 • Öğrenci öğrenmelerini parça parça öğrendiği için genelleme yapamaz.
 • Her ders için uygulanması zordur.
 • Her sınıf için uygulanamaz.
 • Üst düzey bilişsel alan davranışları kazandırılamaz.
 • Öğrenme makinelerine ihtiyaç duyduğu için ekonomik değildir.

Programlı öğretim için oluşturulan yazılımlar nelerdir?

Doğrusal programlama nedir?

Öğrenci hazırbulunuşluğunun dikkate alınmadığı programlama biçimidir.

Dallara ayrılan programlama nedir?

Öğrenci hazırbulunuşluğunun, ilgi ve tutumunun dikkate alınarak hazırlandığı programlama modelidir.

Benzer bir yazımız:  Hızlı tur tekniği nedir?