• Proje tabanlı öğrenmenin tanımı nedir?

  Proje tabanlı öğrenme modeli

  Belli bir konu ya da soruna ilişkin olarak öğrencilerin grup halinde araştırma ve incelemelerde bulunması, bilgileri rapor haline getirmeleri, elde ettikleri verileri somut bir ürün, iş olarak sunmaları şeklinde gerçekleşen bir çalışma biçimidir (Yıldızlar, 2009).

 • Proje tabanlı öğretim modeli kim bulunmuştur?

  Proje modeli J.Dewey tarafından kurulmuştur, öğrencisi Prof. Kilpatrick tarafından geliştirmiştir (Yıldızlar, 2009).

 •  Proje tabanlı öğrenmenin özellikleri nelerdir?

  1- Hayatboyu öğrenmeyi sağlar.
  2-İş birliğine dayalı öğrenme ve grupla çalışma etkinliklerine katılımı sağlar.
  3-Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.
  4-Öğrenci performansı bireysel olarak ölçülür.
  5-Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir.
  6-Öğretmenin iş yükü artar.
  7-Öğrencilere çeşitli beceriler kazandırır.
  (Yaşamsal beceriler, Teknolojiyi kullanma becerisi, Bilimsel süreç becerileri, Öz denetim becerileri, Tutumlar, Eğilimler, İnançlar)

 • Proje planlaması yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

  1. Proje konularına karar verme
  2. Çalışma takvimini oluşturma
  3. Etkinlikleri planlama
  4. Değerlendirme planı hazırlama
  5. Öğrencilerle birlikte projeyi başlatma
  6. Projeyi tamamlama ve ürünlerin yansıtılmasına katkı sağlama