Rayiç bedeli isteme dilekçesi

Yolluk ücreti alabilmek için ilgili belediyelerden yol ücreti hakkında yazı almanız gerekmektedir.  Alınan rayiç bedeli yazısı ile beraber yolluk dilekçesi beraberce ilgili mutemete verilmesi gerekmektedir.

…………….. Belediye Başkanlığına

Bir tahakkuka esas olmak üzere…..Birinci İl…. / ……..İkinci İl………….. arası bir kişilik mutat vasıta ücretinin ve kilometre miktarının tarafıma bildirilmesini arz ederim

…./…../2020

Adı Soyadı

 

Adresi:

 

Bir cevap yazın 0