1.  İyimserlik, olumlu bakış, avantajların ortaya konduğu altı şapkalı düşünme becerisine ait bir düşünme biçimidir (Sevindik, 2010).
  2. “Bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar”(yararlar) neler olabilir?” gi­bi sorular önemli görülür. İyi ki bardağın hepsi boş değil” düşüncesi hakimdir (Sevindik, 2010).

Benzer bir yazımız:  Bilgisayar destekli öğrenme nedir?