Seminer nedir?

  1.  Öğrencilerin küçük gruplar halinde araştırma yapmaları ve elde ettikleri bulguları tüm sınıf ile paylaşıp tartıştıkları tekniktir (Arslan, 2007).
  2. Önce seminer konusu belirlenir ve bu konu üzerinde sunuma yönelik araştırma yapılır. Sunumu yapacak bilgi birikimine ve tutuma sahip kişiler belirlenir. Seminer, bir tür sahne sunumudur ve topluluk önünde yapılacağı için sahne, sahne düzeneği ve seyirci yerleri hazırlanır.
  3. Yüksek öğretim kurumunda yapılan seminerler bu tanımın dışındadır. Farkı ise bu alandaki seminerlerin biraz daha sunumun yanında tartışmaya imkan vermesidir.
Benzer bir yazımız:  Düzeltme nedir?
Bir cevap yazın 0