Serbest kürsü nedir?

  1. Görüş geliştirme etkinliğinden esinlenerek önerilen bu etkinlikte öğrencilerin deği­şik fikir ve görüşleri sınıfa getirmeleri, serbest kürsü adını taşıyan bir panoda sergilemeleri ve öğ­retmen tarafından bu görüşlerin tartışmaya açılması, ve yeni görüşlerin kazanılmasına imkan ve­rilmesi sürecidir (Erginer, 2008).
  2. Sınıfın çeşitli yerlerine katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım gibi panolar asılır. Öğrenciler hangi fikirdeyse o panonun önünde toplanır. Aynı görüşü benimseyenler toplanırlar. Öğrenci fikirleri değiştirebilirler.  Öğrenci fikrinin neden değiştiği üzerine arkadaşlarına açıklama yapar.
serbest kürsü
Önerme: Aileler çocuklarına hep eşit davranmalı. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
Benzer bir yazımız:  Yapılandırmacılık nedir?
Bir cevap yazın 0