Sıcak sandalye tekniği nedir?

  1.  Tamamen öğretimsel amaçlı, öğrencilerin soru sorma, tartışma, görüşme yap­ma, danışma ve yaratıcılıklarının gelişiminde başvurulan oldukça kullanılışlı bir uygulamadır (Er­giner, 2008). Tekniğin uygulanmasında, karakter ya da karakterler, diğerlerinin karşısında bir sandalyeye izleyenlere yüzü dönük olarak oturur. Gruptakiler tarafından kişiye canlandırdığı rolün geçmişi, davra­nışları, değer yargıları, güdüleri, ilişkileri ve istekleri hakkında sorular yöneltilir. Sorulan sorular ve ve­rilen yanıtlar yoluyla karakterin pek çok yönünü bulmasına olanak sağlamada oldukça etkili bir teknik­tir. Karakterler sıcak sandalye yöntemine bireysel, eşli ya da küçük küme olarak alınabilir. Teknik, kü­menin geri kalanının soru sorma, sorgulama yeteneğinin gelişmesine de yardımcı olur (Erginer, 2008).

 

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0