Sinektik, ilk kez Gordon ve mes­lektaşları tarafından endüstri örgütlerindeki problemlere yaratıcı çözümler bulmak için geliştirilmiş bir tekniktir. Joyce – Weil – Showers, (1992)

Temeli analojiye dayanmaktadır.

Çalışmalarında sinektik tekniği uygulamaları için üç farklı ana­loji belirlemektedir, doğrudan analoji, kişisel analoji ve ters analoji (Erginer, 2008).

Sinektik; farklı olan, birbiriyle ilgisiz görülen parçalar arasında bağlantı kurmak ola­rak tanımlanmaktadır (Erginer, 2008).

Öğrenciler farklı benzetimler kullanarak yaratıcılıklarını geliştirir.