Sinektik tekniği nedir?

Sinektik, ilk kez Gordon ve mes­lektaşları tarafından endüstri örgütlerindeki problemlere yaratıcı çözümler bulmak için geliştirilmiş bir tekniktir. (Joyce – Weil – Showers, (1992)

Temeli analojiye dayanmaktadır.

Çalışmalarında sinektik tekniği uygulamaları için üç farklı ana­loji belirlemektedir, doğrudan analoji, kişisel analoji ve ters analoji (Erginer, 2008). Sinektik; farklı olan, birbiriyle ilgisiz görülen parçalar arasında bağlantı kurmak ola­rak tanımlanmaktadır (Erginer, 2008).

Öğrenciler farklı benzetimler kullanarak yaratıcılıklarını geliştirir.

Bir cevap yazın 1

Analoji Tekniği Nedir? | Eğitim Sözlüğü 2021

Analoji Tekniği Nedir? | Eğitim Sözlüğü 2021

[…] Seligmann (2007:4) kişisel analojiyi tanımlarken, “Kişinin çalıştığı obje olduğunu hayal etmesidir.” ifadesini kullanmıştır. Açıkgöz (2006) ise kişisel analojilerle ilgili olarak kişilerin kendilerini karşılaştırma yapılan düşünce veya nesnelerin yerine koymaları şeklinde görüş belirtmektedir. Kişisel analojinin uygulama biçimlerinden biri sinektik tekniğidir. […]