1. Çabaların öncelikle en önemli işler üzerine yoğunlaşılması esasına dayanan, hede­fe ulaşmada önceliklere ulaşmayı engelleyen tuzaklardan uzak kalmak için işlerin A,B,C, şeklinde önem sırasına göre belirlenmesi yaklaşımını önemli gören zaman kullanma yaklaşımıdır(Güçlü, 2007).
    A grubu işler: Ertelenemezler ve çok önemli işlerdir.
    B grubu işler: Orta derecede önemli işlerdir. Belli bir süre ötenebilirler.
    C grubu işler: Sonraya bırakılabilecek, yapılmasa da olur diye nitelendirilen işlerdir.
    abc yaklaşımı