1. Çabaların öncelikle en önemli işler üzerine yoğunlaşılması esasına dayanan, hede­fe ulaşmada önceliklere ulaşmayı engelleyen tuzaklardan uzak kalmak için işlerin A,B,C, şeklinde önem sırasına göre belirlenmesi yaklaşımını önemli gören zaman kullanma yaklaşımıdır (Güçlü,2007).
  2. abc yaklaşımı