1.  Belirlenen amacın güdülenme düzeyini de belirlediğini, bireyin davranışları­nın kendisi için koyduğu amaçlar ve çevresi tarafından verilen özendiricilerin belirlediğini, bir in­sanın kendisi için koyduğu amaçların büyük ölçüde onun davranışını yönlendirdiğini, iş başarımı- nı etkileyen önemli bir güdüsel etmenin bireylerin amaçları yani niyetleri olduğunu ileri süren kuramdır (Aktaran, Onaran, 1981).
Reklamlar