admin
1 dakika okuma süresi
  1. Öğrenmenin çevrenin kontrolünde olduğunu, bu açıdan davranışların sonuçları­nın ve olası kazanımlarınm ya da davranışlar so.nucunda verilen ödüllendirmelerin farklılaştırıla­rak davranışların kontrol altına alınması gerektiğini ileri süren disiplin modelidir (Öncü,2007). Öğ­renmelerimizin genellikle çevrenin kontrolü altında olduğu gerçeği kabul edilir. Öğrenme sürecinde ödüllendirilen ve pekiştirilen davranışların tekrar ettiği görüşü dikkate alınmalıdır (Öncü, 2007)