1. Gerçeklere,olaylara ve durumlara ilişkin daha çok ‘ne’ kapsamındaki sorulara cevap ve­ren bilgilerdir (Özbay, 2004).
  2. Diğer adı ifade edilebilen bilgidir.
  3. Anlamsal ve anısal bilgiler bu gruba girer.