1. Çocukların hem denetlenmesini hem de ilgi ve gereksinimlerine kar­şı duyarlı davranılmasını amaçlayan bir tutumdur (Arı ve Deniz. 2006). Bu tür anne babaların çocukları genellikle girişimci, öz saygısı yüksek, kendine güven duyan çocuklardır (Arı ve Deniz. 2006).