1. cesaretlendirme, bireylerin kendilerine güven duymalarını sağlama bu liderlik türünde önemli görülür (Moore, 1998). Sorumluluğun paylaşımını sağlama, uyumu itaati talep etmekten öte motivas­yon yoluyla oluşturmaya çalışan liderlik türüdür (Moore, 2000).