1. Bireylerde grup ruhu oluşturarak her öğrencinin sürece sahip çık­ması, katılımın sağlanması için sorumluluğun paylaşılması ve öğrencilerin karar sürecine katı­lımlarının önemli görüldüğü, itaat ve ceza yoluyla yönlendirilmelerden öte güdülenmeleri ve iç­ten denetimli bir kişiliğe sahip olmalarına verebilecek bir yaklaşımdır (Moore, 2000). Öğrencile­re yönelik olarak sen dili kullanımından, eleştirilmelerinden ve aşağılanmalarından kaçınılarak pozitif bir dil ve yaklaşım gösterilmelidir. Uygun ipuçlarıyla öğrencilerin eksik ve yanlışlarını yoluna gidilmelidir (Moore, 2000).