1. Okullarda formal olarak okumanın öğretilmeye başlatılmasından önce çocukların kitap ve diğer yazılı materyallerle geçirdiği deneyimler vasıtasıyla geliştirdikleri okuma bil­gi ve becerileridir (Slavin, 2013).