1. Bu süreçte gelişim psikolojisinin verileri çok önemli bir yer tutar. Öğrenci­lerin gelişim düzeylerine göre etkileşimde bulunmaları istenir. Öğrencilerin fiziksel, deneyimsel, duygusal gelişim özelliklerinin gözetilerek eğitsel etkinliklerin bunlara göre planlanıp gerçekleş­tirilmesini içerir (Arı, Deniz, 2006). ‘Öğrenci gelişiminin çeşitli aşamalarında gözlemlenebilecek olan kişi­sel özelliklerin gözetilerek eğitsel yaşamın düzenlenmesi, öğrencilerin herbirinin tanınması önemli bir yer tutar’(Ed.Ağaoğlu, 2009, s. 6)