1. Güdülenmenin sadece bir ihtiyacın hissedilmesi ve doyurulmasından ibaret olma­dığı, güdülenmenin ihtiyacın hissedilerek giderilmesi sürecinin yaşam boyunca periyodik olarak gerçekleşmesidir (Arı ve Deniz. 2006).