1. Çeşitli değer sistemleri içinde çalışanın, çalışma ortamından neler bek­lediği ve çalışanları neyin daha fazla motive ettiğini, hangi çalışma koşullarının tatmin edici olma­dığı ve işe karşı isteksizlik meydana getirdiğini belirlemeyi amaçlayan, doyumun, doyumsuzluğun karşıtı olmadığını, çalışanın işinden doyum sağlamadan da çalışabileceğini ileri süren güdülenme kuramıdır (Ateş, Yıldız, Yıldız, 2012). Herzberg ekstra doyum sağlamayan bu faktörlere, dışsal (hijyen) faktörler adını vermiştir. Buna karşın işyerindeki bazı faktörlerin ise, yokluğunda belirgin bir doyumsuzlukyaşanır­ken, varlıklarında ise çalışanların iş performansını oldukça arttırdığı gözlenmiştir. İş performansını olduk­ça arttıran bu faktörlere ise içsel (motive edici) faktörler adını vermiştir (“Ateş, Yıldız, Yıldız, 2012).