1. Örgütsel faaliyelterin sağlıklı olarak yerine getirilebilmesi için, örgütsel yapıyı oluşturan tüm unsurlar arasında etkileşimi sağlayan bir sistemin oluşturulmasıdır (An ve Deniz. 2006).