Çocukların olumlu olumsuz tüm davranışlarına karşı bir kayıtsızlığın ege­men olduğu, çocuktan pek bir şeyin istenmediği,güdülenmeye gidilmediği bir davranış biçimidir.(arı ve deniz 2006)