1. Öğretmenin kuralların uygulanması ve öğrenci davranışla­rının yönlendirilmesi sürecinde izin verici ve öğrencileri serbest bırakıcı bir yaklaşım sergilene­rek gerçekleşen liderlik türüdür (Moore, 2000). Bu süreçte kuralların işlenmesi, mevcut imkanların he­defe yönelik kullanılması, öğrencilerin istendik kazanımları belirlenen, planlanan şekliyle elde etme­leri zordur. Çatışmaların gözlenmesi, keyfi tutumların yaşanması, organizasyonların bozulması, yapıla­cak işlerin yetiştirilememesi, öğrencilerde çeşitli stres, bunalım ve hayat kırıklıklarının yaşanması gibi durumlar gözlenebilir (Moore, 2000).