1. Öğrencilerin ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştığı, etkinliklere gruptaki tüm öğrencilerin katıldığı,yardımlaşarak öğrenmenin gerçekleştirildiği düzendir (Ed.Ağaoğlu, 2009)
  2. “İş birliğine ağırlık veren düzende, öğretim iyi planlanmış, sorumluluklar belirlenmiş, iyi bir grup ödül sistemi kurulmuşsa, başarı olumlu yönde etkilenmektedir.” (Ed.Ağaoğlu, 2009,s. 48)