1. Öğretmenin örnek davranışta bulunması, istenen davranışı gün­demde tutması, tutarlı davranması, öğrenciye güvenildiğinin hissetirilmesi, davranışların iyi ni­yetle karşılanması istenen davranışı desteklemeye yönelik tutumlardır (Başaran, 1999). Öğretmen ar­kasını dönünce öfkeyle kalemini yere atan çocuğa dönüp kalemi vermesi ve‘kalemini uygun yere koy­mazsan işte böyle kolun çarpınca düşer, şuraya koyarsan daha iyi edersin”yaklaşımı istenen davranışı desteklemeye yöneliktir (Başaran, 1999).