1. Etkili dikkat toplama aracıdır. Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ya da başla ya­pılan içgüdüsel ya da istençli hareketlerdir (Moore,2000). Başın, kolların, ellerin ve vücudun diğer un­surlarıyla yapılan jestler, sözsüz iletişimin kapsamına girmektedir.!,Moore, 2000,s.ll6)