1. Öğrencinin, kendisine uygulanan kuralların nesnel ölçülere dayalı olduğuna inan­ması, bulunduğu çevrede kendisini güvende hissetmesini kolaylaştıracak tutumdur (Güçlü, 2007).